previous arrow
next arrow
Slider
درباره ما

مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک

مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک کشور به عنوان تنها کانون تفکر در حوزه‌ی صنایع برق و الکترونیک فعالیت خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز نمود. این مجموعه با ورود به عرصه سیاستگذاری صنایع مختلف مرتبط با این حوزه، همچون صنایع برق، مخابرات، رباتیک، اتوماسیون صنعتی، فناوری اطلاعات، الکترونیک خودرو و تجهیزات پزشکی، توصیه های سیاستی متعددی را در جهت توسعه ی این صنایع در کشور ارائه نموده است.
این مجموعه با استفاده از کادری توانمند و با ارتباطات گسترده با همه‌ی فعالین دانشگاهی، صنعتی و دولتی مرتبط با صنایع الکترونیک توانسته است نقش مهمی در همگرایی فعالین این حوزه داشته باشد و به عنوان بازوی مشورتی نهادهای سیاستگذار عمل نماید.
همچنین مرکز پژوهش های صنعت الکترونیک با بررسی تجربیات کشورهای پیشرو و انجام مطالعات تطبیقی در موضوعات مختلف علم و فناوری ورود کرده و پیشنهادات سیاستی مختلفی را در راستای بهبود عملکرد نظام علم و فناوری کشور خصوصا در بخش آموزش عالی ارائه نموده است.